Kako poteka in kdaj se odločiti za prodajo podjetja?

Na uspešnost podjetja seveda vpliva več raznih dejavnikov, na večino katerih ima vodstvo tudi vpliv. Podjetje je seveda na trgu z namenom, da je boljše od svoje konkurence in da se neprestano izboljšuje in raste. Seveda je za podjetje potrebno skrbeti in izvajati razne analiza, ki nam pokažejo realno stanje, kje se podjetje nahaja.

To je seveda dobro vedeti zaradi tega, da vemo koliko nam manjka do tistega pričakovanega rezultata.

Ko se neko podjetje prodaja, je vsekakor pomembna tudi njegova cena. Ocena vrednosti podjetja pa je odvisna od marsičesa. Oceno na koncu povedo strokovnjaki, ki jih zadolžimo, da preverijo vse, kar je potrebno za preverjanje končne ocene vrednosti podjetja.

Kako poteka prodaja podjetja?

Prodaja podjetja se mora obravnavati diskretno v okviru upravljanja podjetij. Postopek izvedbe procesa mora biti učinkovit. Pomembno je vrednotenje podjetja, urediti vso potrebno dokumentacijo, potrebno je izvesti skrbni in strokovni pregled podjetja in poslovanja in seveda ne smemo pozabiti na kar se da najboljša pogajanja. Pomembno pa je tudi, da je pokrit pravni in davčni vidik transakcije, prodaje.

prodaja-podjetja
Prodaja podjetja je zapleten postopek, zato se priporoča pomoč strokovnjakov.

Prodaja podjetja se izvede v sedmih korakih:

 1. Priprava na prodajo podjetja - zanesite se na računovodjo, pravnika, finančni svetovalec, davčni svetovalec, svetovalec za prodajo podjetja.
 2. Iskanje potencialnih kupcev - poznamo strateške kupce, operativne kupce in investitorje.
 3. Kvalifikacija kupcev - Oceniti morate kupce, ali so resni ali ne.
 4. Srečanja in ogledi - Na prvem ogledu potencialnemu kupcu poveste samo osnovne podatke.
 5. Pogajanja
  • Znesek takojšnega in o znesku poznejšega plačila
  • Načinu plačila
  • Trajanju skrbnega pregleda
  • Prisotnost prodajalca v podjetju po prodaji
  • Obdobji uvajanja
  • Dogovor o prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti
 6. Skrbni pregled
 7. Prodaja podjetja, zaključek posla

Pred prodajo so opravi tudi analiza poslovanja

Analiza poslovanja podjetja je tako za vsako podjetje ključnega pomena, saj nam le ta pomaga ugotoviti, na kateri točki se trenutno podjetje nahaja.

To je za podjetje še kako pomembna informacija, saj na podlagi tega tudi ve, kaj vse je potrebno narediti, da bo poslovanje boljše oziroma, v primeru, da je poslovanje odlično, nadaljevati s takšnim tempom.

Analiza poslovanja nam pove, kako uspešno podjetje posluje.

Analiza poslovanja podjetja je seveda odvisna od vodilnih, saj morajo oni izvajati te analize. Tako bodo seveda neprestano na tekočem, kako podjetje posluje in bodo lahko ukrepali v najkrajšem možnem času, če bo le to potrebno storiti.

Lahko se opravi tudi prevzem podjetja

Prevzemi podjetij so postopki, ki niso tako zelo enostavni, zahtevajo veliko strokovnega znanja in tudi časa. Pri takih postopkih sodeluje skupina ljudi, ki ima na tem področju veliko znanja.

Take osebe uredijo celoten postopek, vplačilo, prepis, vse potrebne pogodbe, odprtje tekočega računa in tudi možnost povsem brezplačne pomoči pri izbiri strokovnega računovodstva.

Prevzemi podjetij so torej v veliki meri odvisni od ljudi, ki nam s kakovostnim strokovnim znanjem pomagajo v ozadju. Na srečo imamo do njih lahek dostop, saj prvi stik z njimi navežemo kar preko spleta, kjer smo jih tudi našli.

Na njihovi spletni strani smo našli primerni kontakt, ki bo poskrbel za to, da se bomo lahko kar se da hitro dogovorili za prvo srečanje. Na njem nam strokovnjaki povedo, kaj za nas na primer pomeni prevzem podjetja, kako bo ves postopek potekal in kaj je najbolje vedeti o tem.

Tudi kasneje, ko je bil prevzem podjetja že izvršen, se lahko vedno obrnemo nanje.

Če ne gre drugače - gremo v prisilno poravnavo podjetja

Prisilna poravnava podjetja se prične takrat, ko je podjetje prezadolženo oziroma se pokaze insolventnost nekega podjetja. 

Neko podjetje ima finančne težave in ne zmore poravnati vseh dolgov, takrat se začne prisilna poravnava. V prisilni poravnavi se podjetje poskusa dogovoriti s svojimi upniki o bolj ugodnih pogojih za poravnano vseh finančnih obveznosti. Prisilna poravna podjetja daje možnost finančnega prestrukturiranja podjetja. Tukaj se morajo dogovoriti vsi večji upniki podjetja. 

Prisilna poravnava podjetja je uspešna le takrat, ko se z njo strinjajo vsi upniki podjetja, ki imajo skupaj vsaj 60% vseh terjatev do podjetja. Če podjetje ne doseže dogovora z upniki, mora podjetje prenehati poslovati, po navadi je tako. Nato se začne njegov stečaj.

Prisilna poravna podjetja ni namenjena njegovemu zapiranju, ampak prestrukturiranje le tega. Če je uspešno lahko podjetje normalno posluje naprej.